• Zwroty i reklamacje

Zwroty:


Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący

Adres do zwrotu:
Sklep PREMIUMTECH
ul. Wschodnia 14

35-304 Rzeszów
Polska


Dodatkowe informacje
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –
zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny (wyjątkiem są towary i usługi określone w Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta)
Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu
stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@premiumtech.pl lub
wysyłając oświadczenie na adres sklepu.
Kupujący(konsument) może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy w
formacie PDF, podanego poniżej:
odstąpienie od umowy.pdf

Odstąpienie od umowy można przesłać mailem reklamacje@premiumtech.pl lub też wraz z towarem
na podany do zwrotów adres.

 

Reklamacje:


Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona)


Adres do reklamacji:
Sklep PREMIUMTECH
ul. Wschodnia 14
35-304 Rzeszów
Polska


Dodatkowe informacje:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod
adresem reklamacje@premiumtech.pl lub w formie pisemnej na adres reklamacyjny podany powyżej.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Kupujący(konsument) może skorzystać ze wzoru reklamacji w
formacie PDF, podanego poniżej:
reklamacja.pdf


Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres
e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.